Kroužky září20-leden21 

s lektory, kteří mají rádi svou profesi a chtějí své dovednosti předávat dál

pro děti 2-7 let

MALINA s Andy a Janou

Odpolední ochutnávka lesní školky pro děti 5-7 let
 Andy a Jana dětem zprostředkují atmosféru lesní školky v odpoledním kroužku. Spolu s dětmi prožijí čas především na zahradě, na procházce v okolí či v blízkém lese. Čeká je objevování sebe i světa prostřednictvím spolupráce a pohybových her, skrze pozorování a pokusy, příběhy, písně, přírodniny a šátky (Kett pedagogika).

každé pondělí (7.9.2020 - 25. 1. 2021)
13:00 - 15:30
2700,- Kč / 18 setkání
Neproběhne 28.9., 21.12., 28.12.
Tel.: 605 337 821

MALINkA s Janou

Setkávání a pohyb rodičů s dětmi do 5 let

Jana si zamilovala Kett pedagogiku pro její celistvost, vztahovost a proces, kdy skrz smysly docházíme ke smyslu. Spolu s dětmi nás provede objevováním prostřednictvím přírodních materiálu, šátků, písní, vztahů a pohybových her. Budeme se společně hýbat a dívat, divit se, poznávat a vytvářet si vztah k obyčejným předmětům jako je semínko, fazole či list stromu. Čeká nás výprava do lesa, tvoření, montessori aktivity a společný oběd (rodič 50,-Kč/dítě 30,-Kč).

každý pátek (9.10.2020 - 29. 1. 2021)
9:00 - 13:00
2100,- Kč / 14 setkání
Neproběhne 30.10., 25.12., 1.1 
Tel.: 732 566 788  

Angličtina s Hedwigou

Hravá angličtina pro děti 5-7 let

Hedwiga vyrůstala v mezinárodním prostředí a proto ji jazyky a věda o nich odjakživa fascinují. Pro své děti vytváří bilingvní prostředí. Spolu s hudbou vystudovala jazyk na pedagogické fakultě. Pracovala jako učitelka a lektorka. Jelikož hudba a řeč jsou velmi úzce propojené, ráda využije symbiózu těchto dvou elementů i během výuky dětí a mladých lidí. Využívá prvky hravé učební formy TPR (Total Physical Response), kdy děti zapojí celé tělo do učebních aktivit, nejčastěji s názornými kartičkami (flashcards).

každé úterý (6.10.2020 - 26. 1. 2021)
15:00 - 16:00
1830,- Kč / 14 setkání
Neproběhne 17.11., 22.12., 29.12.
Tel.: 777 615 543

Muzicírování s Ellen

Hravá nauka pro děti 5-7 let

Hudba je pro Ellen láska na celý život. Vystudovala konzervatoř a nyní dokončuje studium hry na housle na VŠ a zároveň učí na ZUŠ malé houslisty. V Malině prostřednictvím her, zpěvu, tvoření a pohybu děti provede rytmy, dynamikou, interpretací a základní terminologií. Skrz příběhy děti seznámí s dějinami hudby a známými skladbami. Nebudou chybět různorodé nástroje, klavír a veselé písničky.

každý pátek (4.9.2020 - 29. 1. 2021)
15:00 - 16:00
1870,- Kč / 17 setkání
Neproběhne 25.9., 30.10., 6.11., 25.12., 1.1 
Tel.: 605 308 720 


pro děti 6-12 let

Hravá písmena s Luckou

Český a anglický jazyk pro děti 
6-9 let

Lucka se s radostí už přes 20 let věnuje dětem a snaží se jim hravou, barevnou formou ukázat krásy mateřského jazyka. Nesmírně ji těší, když vidí tu radost, kdy písmena začnou dávat smysl, začnou dětem sloužit a být pro ně užitečné. Lucka si spolu s dětmi bude hrát nejen s českými slovy, ale i anglickými. Během kreativních činností si děti přirozeně osvojí gramatiku. Lucka využívá různé materiály a hry včetně montessori pomůcek.

každý čtvrtek (3.9.2020 - 28. 1. 2021)

15:00 - 16:00
1980,- Kč / 18 setkání
Neproběhne 24.9., 29.10.,24.12., 31.12.
Tel.: 734 366 211 

Angličtina s Hedwigou

Hravá angličtina pro děti 8-12 let

Hedwiga vyrůstala v mezinárodním prostředí a proto ji jazyky a věda o nich odjakživa fascinují. Pro své děti vytváří bilingvní prostředí. Spolu s hudbou vystudovala jazyk na pedagogické fakultě. Pracovala jako učitelka a lektorka. Jelikož hudba a řeč jsou velmi úzce propojené, ráda využije symbiózu těchto dvou elementů i během výuky dětí a mladých lidí. Využívá prvky hravé učební formy TPR (Total Physical Response), kdy děti zapojí celé tělo do učebních aktivit, nejčastěji s názornými kartičkami (flashcards).

každé úterý (6.10.2020 - 26. 1. 2021)
16:00 - 17:00
1830,- Kč / 14 setkání
Neproběhne 17.11., 22.12., 29.12.
Tel.: 777 615 543

Ruční práce s Janou

Kreativní čas pro děti 6-12 let

Háčkování, pletení, drhání, vyšívání, šití, tkaní a další (ne)textilní techniky provázely Janu již od dětství, vytvořila jimi nespočet výrobků. Jana ruční práci vnímá především jako zdroj odpočinku a radosti, ale také jako cestu k trpělivosti, pečlivosti a obecné zručnosti (která např. pomáhá v osvojení psaní). Ruční práce jsou od nepaměti časem přátelství a hlubších rozhovorů. Výběr technik i výrobků bude přizpůsoben podle věku a zájmů dětí.

každé úterý (8.9.2020 - 26. 1. 2021)
17:00 - 18:00
2280,- Kč / 18 setkání
Neproběhne 17.11., 22.12., 29.12.
Tel.: 732 566 788  

Dílna s Romanem

Práce se dřevem a nářadím
pro děti 6-12 let

Roman je strojní inženýr nejen profesí, ale také srdcem. Ve svém volném čase konstruuje, staví, vytváří. Je mu vlastní technické myšlení, precizní práce a rád předává své znalosti těm nejmenším, pro které dokáže být názorný a srozumitelný. Děti si osvojí zacházení s nářadím a jeho názvosloví. Postupně dokážou vyrobit vlastní výrobek (pomůcku či jednoduchou hračku), naplánovat si práci, navrhnout vlastní projekt.

každou středu (2.9.2020 - 27.1. 2021)
15:30 - 17:00
2660,- Kč / 19 setkání
Neproběhne 28.10., 23.12., 30.12. 
Tel.: 604 455 534

Doučovaní češtiny s Luckou

pro děti, studenty i dospělé

Lucka je vystudovaná češtinářka, která v individuálních hodinách provází děti, studenty i dospělé, tak jak potřebují. Připravuje k maturitní zkoušce, k přijímačkám na SŠ nebo k přezkoušení v 5.tř. Osobní potřeby hravě zohlední i během kroužku.

čas dle individuální domluvy
Tel.: 734 366 211  

Angličtina s Hedwigou

pro dospělé

Hedwiga je polyglot, baví ji jazyky jako takové a umí jich již šest. Proto ráda motivuje dospělé k učení se anglického jazyka, hravou a zábavnou formou. Nabídne možnosti, jak při všech povinnostech zařadit Angličtinu do svého každodenního života. Pomůže zjistit, jaká forma učení každému z nás sedí nejvíce. Na základě toho si vytvoří každý účastník individuální "jízdní řád". Společně s Hewe se vydáme na dobrodružnou cestu objevit novým jazykem i nový svět.
každé úterý (6.10.2020 - 26. 1. 2021)
14:00 - 15:00
1960,- Kč / 14 setkání
Neproběhne 17.11., 22.12., 29.12.
Tel.: 777 615 543

V září a říjnu zůstává pro děti po některých kroužcích dle zájmu otevřená zahrada k volné hře.
Přítomnost dospělé osoby zajišťují rodiče dětí, kteří se střídají v dohledu dle jejich možností dle interní domluvy.


Dítě bude na kroužek lektorem převzato pouze za předpokladu, že rodič zaplatil příspěvek za kroužek, vyplnil přihlášku a byl informován o chodu kroužku.

Kroužek bude realizován v případě naplnění minimální kapacity dětí.

Kroužky nabízíme formou permanentky za zvýhodněnou cenu. Je možné si zakoupit:
- všechny lekce v rámci pololetí
- permanentku o 10 lekcích.
Po prvním setkání je možné vrátit peníze.
Jednorázový vstup na kroužek je 160,- Kč.

V případě předem omluvené neúčasti dítěte (tzn. nejpozději den předem do 21:00 hod.) za něj může na lekci dorazit náhradník (sourozenec/kamarád). Druhou možností je vybrat náhradu v jiném kroužku dle aktuálně volné kapacity kroužků mimo Dílnu s Romanem. Peníze z důvodu provozních nákladů nebudou vráceny.


V druhém pololetí 2020/2021 nabízíme také:

Jazykové hry s Luckou

Český a anglický jazyk pro děti
9-12 let

Komunikace, rétorika, čtenářská gramotnost, kritické myšlení, gramatika, kreativní psaní. To vše je jazyk, to vše může být zábava. Lucka využije témata a zájmy dětí, které budou dále spolu rozvíjet a sdílet, o kterých budou konverzovat, číst, psát, přemýšlet v mateřském i anglickém jazyce. Lucka využívá různé materiály, kreativní činnosti a hry.

Montessori dílna s Janou

Setkání pro děti 6-9 let

Děti se s Janou setkají na elipse, je to čas povídání, poznávání se a také čas, kdy zazní koho co zajímá, a kdy se plánuje práce. Děti mohou postupně přijít na 3-4 ukázky s pomůckami a dále s nimi samy nebo ve skupinkách pracovat. Většina pomůcek v Malině je z matematiky, některé pak z jazyka a z kosmické výchovy. Poklidná práce s pomůckami bude obohacena o skupinové hry Hejného matematiky.

Badatelský kroužek s Andy a Janou

Setkání pro děti 6-12 let

Andy a Jana mají hlavu plnou nápadů. Rády objevují a tvoří. Baví je být v dětském světě, v přírodě a dělat obyčejné věci, které mají hlubší smysl. Jsou bezprostřední a dokážou nakazit svou dobrou náladou. Spolu s dětmi se vydají na průzkum přírody, tak jak je to přirozené, v pohybu a všemi smysly. Téma setkání nahlédnou prostřednictvím Kett pedagogiky, s využitím přírodnin, šátků, příběhu a her. V tématu budou s dětmi pokračovat badatelskými úkoly a tvořením na louce či v lese.

Zábavné pokusy s Luckou

Chemie kolem nás 6-9 let
Lucka si chemii zamilovala již na gymnáziu, získala z ní doktorát a nadále ji se zájmem studuje. Své nadšení pro vědu dále předávala z "Univerzity třetího věku" svým malým i velkým studentům. Ráda ukazuje, že chemie je všude kolem nás. Děti budou hravou a zábavnou formou experimentovat na pomezí biologie i chemie a vyzkouší si, jaké to je být vědcem. Během pokusů si užijí legraci, probudí v sobě kreativitu a zvídavost.

Těšíme se na viděnou

V případě zájmu vyplňte nezávaznou přihlášku a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.
Můžete se na nás obrátit také telefonicky.

* Do zprávy vyplňte jméno a věk dítěte/dětí, které nezávazně do kroužku přihlašujete, případně další poznámky.