Kroužky říjen22-leden23 

s lektory, kteří mají rádi svou profesi a chtějí své dovednosti předávat dál

kroužky pro děti 2-15 let

pro mladší děti:

Angličtina s Krystynou

stále volná místa

Anglická legrace pro děti 5-7 let

Krystyna je lektorkou anglického jazyka. Využívá prvky hravé učební formy TPR (Total Physical Response), kdy děti zapojí celé tělo do učebních aktivit, nejčastěji s názornými kartičkami (flashcards). S oblibou vytváří rozmanité programy pro děti, tak aby si prožily radost z učení, vybudovaly si slovní zásobu a měly příležitost jazyk efektivně používat. Využívá výtvarné činnosti, hry, pohyb, zpěv a hru na ukulele.

každé úterý (4.10.2022 - 31.1.2023)
16:15 - 17:15 (1 hod.)
2400,- Kč /  16 setkání
Neproběhne 20.12., 27.12.
Tel. na lektora: 602 570 753

Muzicírování s Krystynou

stále volná místa

Rytmus a logopedická prevence pro děti 3-7 let

Hudba je pro Krystynu druhá přirozenost, vyrostla v hudební rodině, vyzkoušela si mnoho nástrojů a v součastnosti se věnuje především zpěvu a hře na ukulele. Zpěv a rytmus ráda využívá k logopedické prevenci. V Malině prostřednictvím her, tvoření a pohybu děti provede rytmy, dynamikou, a základní terminologií. Skrz příběhy děti seznámí se známými skladbami. Nebudou chybět perkuse, ukulele a veselé písničky.

každý čtvrtek (6.10.2022 - 26.1.2023)
15:30 - 16:30 (1 hod.)
1690,- Kč /  13 setkání
Neproběhne 27.10., 17.11., 22.12., 29.12. 
Tel. na lektora: 602 570 753

pro starší děti a dospělé:

Šicí dílna s Lenkou

otevřeme další pololetí

Tvorba i recyklace pro děti 10-15 let

Lenka je svou profesí operátor oděvní výroby a svým založením je velmi kreativní. Dokáže ušít vše od spodního prádla až po padnoucí kostým. Zručnost a šití vnímá jako nezbytnou dovednost každé ženy v péči o rodinné oblečení. Ledasco se dá opravit, recyklovat či zkrášlit. Ruční práce jsou od nepaměti časem přátelství a hlubších rozhovorů.
Jsou prostředkem k odpočinku, ale také cestou k trpělivosti, pečlivosti a obecné zručnosti, která může přinést radost a sebevyjádření.

co 14 dnípondělí (3.10.2022 - 30.1.2023)
15:45 - 16:45 (1 hod.)
1170,- Kč / 9 setkání
Neproběhne 19.12., 26.12. 
Tel. na lektora: 702 873 169Angličtina s Krystynou

otevřeme další pololetí

Anglická legrace pro děti 8-15 let

Krystyna je lektorkou anglického jazyka. Využívá prvky hravé učební formy TPR (Total Physical Response), kdy děti zapojí celé tělo do učebních aktivit, nejčastěji s názornými kartičkami (flashcards). S oblibou vytváří rozmanité programy pro děti, tak aby si prožily radost z učení, vybudovaly si slovní zásobu a měly příležitost jazyk efektivně používat. Využívá výtvarné činnosti, hry, pohyb, zpěv a hru na ukulele.
každé úterý (4.10.2022 - 31.1.2023)

16:45 - 17:45 (1 hod.)
2400,- Kč / 16 setkání
Neproběhne 20.12., 27.12.
Tel. na lektora: 602 570 753

Dílna s Jiřím

plná kapacita

Dřevo a polytechnické dovednosti pro děti 6-15 let

Jiří je profesí ortopedický technik a srdcem je umělecký řezbář (držitel certifikátu Beskydy originální produkt). Již od svého dětství má rád přírodu, dřevo a tvorbu. Práci se dřevem vnímá pro děti jako přirozenou a příjemnou. Děti si procvičí polytechnické dovednosti, rozvinou svou zručnost, fantazii a osvojí si práci se základními nástroji. Jiřího záměrem je umožnit dětem zažít radost z tvorby vlastního výrobku a moci tak posílit vědomí sebe. Využijí všechny druhy dřeva včetně odřezků a dalších materiálů, které pak společně promění dle vlastní chuti.

 ! děti budou rozděleny lektorem do skupin (lichý/sudý týden) !
co 14 dní ve středu
15:30 - 17:00 (1,5 hod.)

SUDÁ skupina: 5.10.2022 - 11.1.2023
1050,- Kč / 7 setkání
LICHÁ skupina: 12.10.2022 - 25.1.2023
1050,- Kč /  7 setkání
Neproběhne 26.10., 21.12., 28.12 
Tel. na lektora: 725 747 057

jednorázová setkání dle zájmu:

Zábavné pokusy s Luckou

Věda kolem nás pro mladší a starší děti

Lucka si chemii zamilovala již na gymnáziu, získala z ní doktorát a nadále ji se zájmem studuje. Své nadšení pro vědu dále předávala z "Univerzity třetího věku" svým malým i velkým studentům. Ráda ukazuje, že chemie je všude kolem nás. Děti budou hravou a zábavnou formou experimentovat na pomezí biologie i chemie a vyzkouší si, jaké to je být vědcem. Během pokusů si užijí legraci, probudí v sobě kreativitu a zvídavost. 

 nejbližší termín:
20. 10. 2022, 17:00-18:00

180,- Kč / 1 setkání
Tel. na lektora: 723 653 139

MALINkA s Janou

Setkávání a pohyb rodičů s malými dětmi

Jana si zamilovala Kett pedagogiku pro její celistvost, vztahovost a proces, kdy skrz smysly docházíme ke smyslu. Spolu s dětmi nás provede objevováním prostřednictvím přírodních materiálu, šátků, písní, vztahů a pohybových her. Budeme se společně hýbat a dívat, divit se, poznávat a vytvářet si vztah k obyčejným předmětům jako je semínko, fazole či list stromu. Čeká nás výprava do lesa, tvoření a montessori aktivity.

jednorázová setkání během pololetí o délce 3 hod. (odpoledne)
Termíny budou domlouvány v messenger skupině, v případě zájmu kontaktujte lektora.
280,- Kč / 1 setkání
Tel. na lektora: 732 566 788

Domškoláci s Janou

setkání pro rodiče s dětmi 6-9 let

Jana se s oblibou vzdělává v současných pedagogických směrech. Rodičům a dětem nabídne inspiraci a činnosti od M. Montessori, F. Ketta, M. Hejného a ze Sfumáta od M. Navrátilové. Cílem je probudit motivaci pro vlastní práci a objevování. Setkání začíná na elipse, je to čas poznávání se, zazní koho co zajímá, naplánuje se práce. Poklidná práce s pomůckami bude obohacena o skupinové hry Hejného matematiky. Dle zájmu budou zařazeny činnosti pro uvolnění ruky a podporu čtení. Bude prostor pro svobodnou hru a sdílení rodičů.

jednorázová setkání během pololetí o délce 3 hod. (odpoledne)
Termíny budou domlouvány v messenger skupině, v případě zájmu kontaktujte lektora.
280,- Kč / 1 setkání
Tel. na lektora: 732 566 788


Dítě bude na kroužek lektorem převzato pouze za předpokladu, že rodič:
- zaplatil za kroužek,
- vyplnil přihlášku,
- byl informován o chodu kroužku.

Kroužek bude realizován v případě naplnění minimální kapacity dětí.


Je možné si zakoupit:
- všechny lekce v rámci pololetí,
- jednorázový vstup.
Jednorázový vstup na kroužek je 180,- Kč.

Po prvním setkání je možné vrátit peníze.


V případě předem omluvené neúčasti dítěte (tzn. nejpozději den předem do 21:00 hod.) za něj může na lekci dorazit náhradník (sourozenec/kamarád). Druhou možností je domluvit si náhradu v jiném kroužku dle aktuálně volné kapacity kroužků v čase před realizovanou absencí.
Peníze z důvodu provozních nákladů nebudou vráceny.


Dle zájmu bude v dalším pololetí také otevřeno:

  • PRVNÍ POMOC A ZDRAVÉ TĚLO s Dominikem

  • OUTDOOR SPORT aktivity pro pružnost a sílu s Dominikem

  • DOVEDNOSTI K PŘEŽITÍ s Dominikem

  • ČTENÁŘSKÁ DÍLNA s Miriam