Co se děje v Malině

Od září 2024 ZŠ Malina.

Přijďte se seznámit s pedagogem ZŠ.

Zkušební den v LMŠ možný po celý školní rok.

Kvalifikovaný pedagogický tým. Zkušenosti s inkluzí dětí.

Aktuální reporty z dění v LMŠ na našem Facebooku a Instagramu.

MALINA SOUČÁSTÍ PROJEKTŮ

Projekt TVOŘÍME A UČÍME SE VENKU je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl projektu/operace:

Podpora projektu žadatele Lesní mateřská škola Malina z. s. byla umožněna na základě výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí.

MŠ Malina je jedním z důležitých aktérů vzdělávání v obci a ráda by zpříjemnila dětem i pedagogům výuku v prostorách zahrady areálu MŠ formou instalace herních prvků a mobiliáře v areálu MŠ. Pedagogové tak budou lépe motivováni k celoročnímu pobytu venku a děti budou mít dostatek bezprostředního kontaktu s přírodou, kdy získají vlastní badatelské zkušenosti všemi smysly.

Výsledkem projektu je zvýšení kvality venkovního prostředí a umožnění rozšíření vzdělávací nabídky mateřské školy. Projekt pozitivně ovlivní cílovou skupinu projektu, kdy bude umožněn další rozvoj dětí a pedagogů.

PROJEKT ZAHRADA ŽIJE realizujeme díky dotačnímu programu Moravskoslezského kraje.

Na zahradě nám přibylo spoustu zahradního nářadí, badatelské pomůcky, metodiky a také knihy pro děti.

 Tak hurá ven - objevovat, zkoumat a pracovat.

Naše organizace je dále zapojena do projektu MAP.

Název projektu: Místní akční plán IV v ORP Třinec

Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008286

Období realizace: 1.12.2023 – 31.12.2025

https://map.trinecko.cz

Přečtěte si, co je nového

Nenechte si ujít aktuální newsletter a mějte přehled o tom, co se v Malině děje. Stačí zadat svou emailovou adresu.