Škola Malina

"Chceš-li s jinými stavět loď, nesbírej s nimi dřevo, ale probuď touhu po velikém a širokém moři.” Antoin de Saint-Exupéry

INSPIRATIVNÍ KNIHY

John Holt, Jak se děti učí

John Holt, Proč děti neprospívají

Ken Robinson, Ve svém živlu

Peter Grey, Svoboda učení

Jana Nováčková, Mýty ve vzdělávání

Thomas Gordon, Výchova bez poražených

Nováčková, Kopřivovi, Respektovat a být respektován

Jean Liedloffová, Koncept kontinua

Stixrud, Johnson, Dítě na vlastní pohon

Thomas Gordon, Škola bez poražených

Šárka Miková, Nejsou stejné

Výchova ke ctnostem


INSPIRATIVNÍ VIDEA

Jana Nováčková | Sebeřízené vzdělávání, Respektovat a být respektován
https://www.youtube.com/watch?v=OWLb1PMh9ts

Na kafe s Janem Svobodou | Školní psychologie