Lesní klub Malina

školka s prvky F. Ketta a M. Montessori

Jakmile to epidemická situace dovolí (v plánu bylo od března 2021), otevíráme lesní školku.
Startujeme 1 dnem, a to každé PONDĚLÍ.
Setkáme se v termínu X. X. - 21. 6. 2021, školka neproběhne 5. 4. (Velikonoce). 

Měsíční cena za docházku 1 den: 1600,- Kč. Stravné za pololetí 450,- Kč (oběd).

Školka bude probíhat v čase 8:00-15:30

Rytmus dne ve školce:

8:00 - 8:30 - příchod

8:30 - 9:00 - hry a činnosti dle vlastní volby, spolupráce s průvodcem

9:00 - 9:30 - přivítání v kruhu, zpěv, téma dne, zopakování pravidel, dopolední svačina

9:30 - 11:30 - vedená a volná činnost v lese, návrat do školky

11:30 - 12:30 - hygiena, oběd, úklid

12:30 - 13:00 - vyzvedávání dětí, odpolední odpočinek dětí a čtení

13:00 - 14:00 - odpolední svačina a volná činnost

14:00 - 15:00 - tematické tvoření a vzdělávání

15:00-15:30 - úklid školky, vyzvedávání dětí, odchod dětí i rodičů

Přihlášky do školky přijímáme průběžně.
Dítě bude do školky průvodcem převzato pouze za předpokladu, že rodič zaplatil příspěvek za školku, vyplnil přihlášku a účastnil se informační schůzky.


Na čem stavíme

HODNOTY

Spoluvytváření

Vědomá úcta a péče ke mně, k druhým, k prostředí. Komunikovat a rozumět.

Pomáhat si a být užitečný. Učit se od sebe navzájem a společně růst. Mít svobodu i zodpovědnost.

Společenství rodin a přátel.

Společenství různě starých dětí (věkově smíšená skupina).

Smysl a soulad

Smysluplná činnost z vlastního chtění.

Být v souladu sám se sebou.

Koloběh

Rytmus roku, měsíců, dní, každodennost i oslavy.

Pravidelnost, předvídatelnost, bezpečí, mít kořeny.

Zpomalit, dívat se smysly a divit se. Nádech i výdech.

Prostor pro mě, tak jak jsem. Prostor objevit každodenní bohatství, které už mám.

PRINCIPY

 • Princip zaměření na smysly - skrze smysly ke smyslu.
 • Princip celistvosti - metapotřeba, navzdory těžkému životu, radost ze života i učení.
 • Princip zaměření na střed - harmonizovaný svět.
 • Princip soustředění - hluboká práce ve skupině.
 • Princip podílení se - mít svůj díl v díle, v aktivitě, svou přítomností.
 • Princip dynamické rovnováhy - být obohacen, zakusit protipól.
 • Princip oslovení a vyslovení - nádech i výdech, já i ty.
 • Princip vztahovosti - jeli to možné, pak ve dvou či společně.
 • Princip zkušenosti - prvním médiem nezprostředkovaný vjem.
 • Princip opakovaného - rituál činností.
 • Princip náhledu skutečností - nazírání smyslu jako umělec. (dle pedagogiky F. Ketta)

Dokumenty

Provozní řád je pro Vás připraven na vyžádání. Kontaktujte nás.

Školní vzdělávací program je připravován.


Přidejte se k nám.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.

* Do zprávy vyplňte jméno a věk dítěte/dětí, které nezávazně do školky přihlašujete, případně další poznámky a dotazy.