Lesní klub Malina

školka s prvky F. Ketta a M. Montessori

Od února 2021 otevíráme lesní školku. Dle zájmu jsme schopni zajistit až 3 dny.

Měsíční cena za docházku:

 • 1 den: 1450,- Kč
 • 2 dny: 2600,- Kč
 • 3 dny: 3550,- Kč

Školka bude probíhat v čase 8:00-15:30. V některých dnech poté děti mohou navázat na odpolední kroužky a strávit tak v Malině celý den. 

Rytmus dne ve školce:

8:00 - 8:30 - příchod, hry a činnosti dle vlastní volby, spolupráce s průvodcem

8:30 - 9:30 - přivítání v kruhu, zpěv, téma dne, zopakování pravidel, dopolední svačina

9:30 - 11:30 - vedená a volná činnost v lese, návrat do školky

11:30 - 12:30 - hygiena, oběd, úklid

12:30 - 13:00 - vyzvedávání dětí

13:00 - 14:00 - odpolední odpočinek dětí a čtení

14:00 - 15:00 - odpolední svačina a zájmová činnost

15:00-15:30 - úklid školky, vyzvedávání dětí, odchod dětí i rodičů

Ráno možný svoz vlakem na trase Frýdek-Hnojník.

Odpoledne možný svoz vlakem na trase Hnojník-Frýdek.

Přihlášky do školky přijímáme průběžně v prvním pololetí 2020/2021.

Dítě bude do školky průvodcem převzato pouze za předpokladu, že rodič zaplatil příspěvek za školku, vyplnil přihlášku a účastnil se informační schůzky.


Na čem stavíme

HODNOTY

Spoluvytváření

Vědomá úcta a péče ke mně, k druhým, k prostředí. Komunikovat a rozumět.

Pomáhat si a být užitečný. Učit se od sebe navzájem a společně růst. Mít svobodu i zodpovědnost.

Společenství rodin a přátel.

Společenství různě starých dětí (věkově smíšená skupina).

Smysl a soulad

Smysluplná činnost z vlastního chtění.

Být v souladu sám se sebou.

Koloběh

Rytmus roku, měsíců, dní, každodennost i oslavy.

Pravidelnost, předvídatelnost, bezpečí, mít kořeny.

Zpomalit, dívat se smysly a divit se. Nádech i výdech.

Prostor pro mě, tak jak jsem. Prostor objevit každodenní bohatství, které už mám.

PRINCIPY

 • Princip zaměření na smysly - skrze smysly ke smyslu.
 • Princip celistvosti - metapotřeba, navzdory těžkému životu, radost ze života i učení.
 • Princip zaměření na střed - harmonizovaný svět.
 • Princip soustředění - hluboká práce ve skupině.
 • Princip podílení se - mít svůj díl v díle, v aktivitě, svou přítomností.
 • Princip dynamické rovnováhy - být obohacen, zakusit protipól.
 • Princip oslovení a vyslovení - nádech i výdech, já i ty.
 • Princip vztahovosti - jeli to možné, pak ve dvou či společně.
 • Princip zkušenosti - prvním médiem nezprostředkovaný vjem.
 • Princip opakovaného - rituál činností.
 • Princip náhledu skutečností - nazírání smyslu jako umělec. (dle pedagogiky F. Ketta)

Dokumenty

Provozní řád je pro Vás připraven na vyžádání. Kontaktujte nás.

Školní vzdělávací program je připravován.


Přidejte se k nám.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.

* Do zprávy vyplňte jméno a věk dítěte/dětí, které nezávazně do školky přihlašujete, o kolik dnů máte zájem, případně další poznámky a dotazy.