Škola Malina

"Chceš-li s jinými stavět loď, nesbírej s nimi dřevo, ale probuď touhu po velikém a širokém moři.” Antoin de Saint-Exupéry

Nadšení pro alternativu nám nestačí. Vědět co nechceme je jen začátek.

Spolupráce kvalifikovaných, zkušených pedagogů, kteří vědí jak pracovat "jinak" je pro nás základ. K tomu kus pokory, chuť pozorovat, odvaha dělat chyby a stále se učit…

Spokojenost rodičů a dětí v Lesní mateřské škole Malina nás vybízí pokračovat na této cestě dál. Budujeme ZÁKLADNÍ ŠKOLU!

Chcete jít stejnou cestou spolu s námi? Propojit se můžeme zde: zs@kpmalina.cz


Věříme, že způsob naší práce, hodnoty a identita celé školy mohou nasměrovat další generaci k vědomému a hlubšímu prožívání, k samostatnosti a zodpovědnosti vůči sobě i druhým, k nalezení svého místa a životního povolání.

Rádi bychom Vás informovali o tom, že škola je nové zařízení, je a stále bude i v následujících letech v procesu neustálého růstu, vytváříme ji pro Vás a Vaše děti, navazujeme na práci lesní mateřské školy, kde nám taktéž záleží na dobrých základech pro kvalitní práci, na kvalifikovaném týmu zkušených pedagogů. 

Zápis proběhne na JAŘE (o termínech budeme informovat).

Zároveň bychom Vám rádi doporučili zapsat své dítě ještě do jedné základní školy, pro případ, že bychom se rozhodli otevřít až v následujícím školním roce a rok pokračovat v ještě hlubších přípravách - bude-li to potřeba jsme otevřeni kvalitě před rychlostí. 

Vážíme si ctností, kterými je čestnost a otevřenost.Vážíme si Vaší důvěry, děkujeme za Váš zájem a komunikaci, která nám umožňuje růst a uvést do provozu další školské zařízení - ZÁKLADNÍ ŠKOLU.