Škola Malina

"Chceš-li s jinými stavět loď, nesbírej s nimi dřevo, ale probuď touhu po velikém a širokém moři.” Antoin de Saint-Exupéry

Nadšení pro alternativu nám nestačí. Vědět co nechceme je jen začátek.

Spolupráce kvalifikovaných, zkušených pedagogů, kteří vědí jak pracovat "jinak" je pro nás základ. K tomu kus pokory, chuť pozorovat, odvaha dělat chyby a stále se učit…

Spokojenost rodičů a dětí v Lesní mateřské škole Malina nás vybízí pokračovat na této cestě dál. Budujeme ZÁKLADNÍ ŠKOLU!


Škola pojímá přírodu jako učebnu a také učebnici.

Nabízí zkušenost společné práce a realizaci vlastních projektů.

Cíleně vytváří podmínky pro budování charakteru a sebepoznání.

Identitu školy najdete zde.


Věříme, že způsob naší práce, hodnoty a osobitý koncept celé školy Vás může oslovit.

Toužíme nasměrovat další generaci k budování charakteru skrz práci, pobyt v přírodě a sebepoznání. Chceme vést k vědomému a hlubšímu prožívání, k větší samostatnosti a zodpovědnosti vůči sobě i druhým. Přejeme si být nápomocní v hledání svého místa a životního povolání.


Škola roste od minulého roku a navazuje na práci Lesní mateřské školy.

  • Prostory pro výuku jsou připraveny ve Vělopolí.

  • Prostory v Komorní Lhotce jsou v procesu příprav.

  • Od minulého roku komunikujeme s týmem učitelů.

  • Hlavním pedagogem je Lenka Činčalová (více zde).

  • Škola je schválena MŠMT.


Škola je inovativní s osobitým konceptem, schopná dalšího růstu. Tým je kvalifikovaný a tvoří jej zkušení pedagogové. 

Protože nám záleží na dobrých základech pro kvalitní práci.


Vážíme si ctností, kterými je čestnost a otevřenost. Vážíme si Vaší důvěry, děkujeme za Váš zájem a komunikaci, která nám umožňuje růst a uvést do provozu další školské zařízení - ZÁKLADNÍ ŠKOLU.


Vytvořili jsme prostor pro seznámení se s hlavní pedagožkou Mgr. Lenkou Činčalovou formou besed s rodiči a akcí pro děti. Více informací o termínech a tématech zde.


Chcete jít v rámci své profese stejnou cestou spolu s námi? Propojit se můžeme zde: zs@kpmalina.cz.

V případě zájmu o bližší informace k umístění dítěte do ZŠ Malina vyplňte nezávazný formulář.