Mgr. Lenka Činčalová

Lenčina kvalifikace a chystané akce pro vzájemné seznámení se s rodiči a dětmi

"Jsem učitelka 1. stupně a ráda zkouším a objevuji nové přístupy k učení. Co dobrého se osvědčí, to v praxi s dětmi využívám. Tak jsem přišla i k Hejného přístupu, který se učím uplatňovat nejen v matematice. Od respektujícího přístupu k dětem, přes diskuse, hledání řešení, vytváření schémat až po badatelskou výuku.

Jsem velmi kreativní člověk, propojuji výuku s praxí, jak jen to jde. A k tomu využívám všechny možnosti v okolí školy, ve které učím. Propojuji ráda také jednotlivé předměty a často učím venku. Záleží mi na tom, aby děti do školy chodily rády, aby je to bavilo a aby tam našly vždy něco odpovídajícího jejich zájmům.

Hodnotím zejména formativně a ke sledování pokroku dětí používám mapy učebního pokroku, triády s rodiči a zejména vnitřní motivaci.

Pracuji se silnými a slabými stránkami dětí a učím je, že chyby patří k životu. V práci se třídou využívám diskusní, výukové i komunitní kruhy. Zařazuji zde popis emocí, potřeb, osobnostních vlastností, měkkých dovedností k tomu, aby se děti vyznaly jednak v sobě, i v tom, co se kolem nich nebo ve třídě děje. A aby chápaly čím přispívají k bezpečnému prostředí ve třídě. Nebo čím ho naopak ohrožují. Společně se učíme nehodnotit druhé."

Učitelka 1.stupně:

Výchova, vzdělávání, mentoring:

Seznamte se

Události pro rodiče

(doporučujeme: máte-li tu možnost, dopřejte si nerušený čas bez dětí)


čtvrtek 18. 4. 2024, 17:00 Beseda

Jsem školák! Aneb co děti potřebují, aby se dobře učily

Inovace ve vzdělávání - Praktické zkušenosti pedagožky


čtvrtek 16. 5. 2024, 17:00 Beseda

Sebehodnocení žáka - Aneb co dokážou mapy učebního pokroku

Akce pro děti

neděle 5. 5. 2024 a 2. 6. 2024, 9:00 - 15:00

BADATELSKÝ DEN (6-10let)

  • 350,- Kč / dítě (platba v hotovosti na místě)
  • Vělopolí čp. 85
  • oběd a pitný režim v ceně, s sebou svačinu

V případě hezkého počasí aktivity venku:

Živly (vaření na ohni, horkovzdušný balon, pokusy s vodou)

V případě nepříznivého počasí aktivity v zázemí: 

Den s Hejného matematikou - radost z učení (6-12let)


1. 7. - 5. 7. 2024

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "Tady a teď" (6-12let)

Od společných nápadů přes plánování po realizaci. Průzkum okolí, výlety, hry, vaření, sport, pokusy, tvoření a relaxace.

  • 2800,- Kč / dítě

  • Vělopolí čp. 85
  • oběd a pitný režim v ceně, s sebou svačinu

Přihlášení:

Pro více informací kontaktujte Lenku na emailu: zs@kpmalina.cz