Podpořte nás

Pokud Vám naše práce dává smysl, můžete nás podpořit.

Jako nezisková organizace dáváme veškerý získaný kapitál do zajištění chodu naší činnosti.

Zdroje, které nám umožňují fungovat, získáváme od rodičů svěřených dětí a od sponzorů, kteří sympatizují s naší činností.

Vytváříme připravené prostředí. Naším přáním je nabídnout Vám:

  • zahradu s přírodními herními prvky, stavitelský koutek, pískoviště s bahenní kuchyňkou, úkryt v houští, vyvýšené záhony se zahradním nářadím, venkovní učebnu,
  • zděné zázemí s montessori pomůckami, didaktickým materiálem, vzdělávacími kartami, výtvarnými potřebami, řemeslným nářadím.

S díky přijmeme jakoukoli formu Vaší podpory:

Finanční dary

  • Můžete nás podpořit darem v hotovosti nebo jej zaslat na účet č. 1032377392/6100 (Equa bank).
  • Pravidelný příspěvek, byť v menší hodnotě, nám vytváří jistotu pro naši kontinuální práci. Vážíme si jednorázových darů.

Doklad o daru vystavíme ve formě:
- potvrzení o přijatém daru (dar do 5 000,- Kč),
- darovací smlouvy (dary nad 5 000,- Kč).

Výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny. 
Dar si lze odečíst od základu daně z příjmu.
Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

Materiální a jiné dary

  • Rádi využijeme zvýhodněné služby nebo hmotné věci, kterými nás můžete obdarovat. Třídili jste doma skříně? Skladujete věci, které nepoužíváte? Uvítáme zejména výtvarné potřeby, materiál k tvoření, nářadí.
  • Pravidelně pořádáme komorní bazárek. Přijďte nás podpořit nákupem nebo darujte věci do prodeje.
  • Podpořte nás nalezením vhodného donora či fundraisera.

Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz. Najdete na něm přes 1 200 nejznámějších e-shopů - a ať už budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat šatník nebo objednávat dovolenou - naše organizace vždy dostane příspěvek.