Dokumenty

Tímto oznamujeme, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 01. 04. 2023 vykonává:

GooDPeeR s.r.o.

Sídlo společnosti: Plachty 512/2, 634 00 Brno

IČ: 068 90 075

Zastoupená: Mgr. Ing. Jiřím Němečkem, jednatelem společnosti

E-mail: info@goodpeer.cz, jnemecek@goodpeer.cz

Tel.: +420 603 230 817

Datová schránka: 4av32ai