Rytmus dne

Jak u nás probíhá den a co děti dělají?

Provoz od pondělí do pátku, od 7:30 do 15:30 hod.

Po skončení mohou děti pokračovat ve volnočasovém kroužku. Platbu a omluvy na lekci komunikují rodiče s lektorem daného kroužku.

Rytmus dne:

7:30 - 8:30 - příchod

8:30 - 9:00 - hry a činnosti dle vlastní volby, spolupráce s průvodcem, dopolední svačina

9:00 - 9:30 - přivítání v kruhu, zpěv, téma dne, zopakování pravidel

9:30 - 11:15 - vedená a volná činnost v lese, návrat do školky

11:15 - 12:00 - hygiena, oběd, úklid

12:00 - 12:30 - vyzvedávání dětí

12:30 - 13:30 - čtení a odpolední odpočinek dětí

13:30 - 15:00 - odpolední svačina, tematické tvoření a vzdělávání, volná činnost

15:00 - 15:30 - úklid školky, vyzvedávání dětí, odchod dětí i rodičů