Jak pracujeme

Co nás charakterizuje?

Lesní mateřská škola Malina:

Mateřská škola zapsána v resjtříku škol a školských zařízení MŠMT.

Organizována dle platných právních předpisů školského zákona.

Děti zde plní ze zákona povinnou předškolní docházku.

Logopedická podpora.

Profesionální diagnostika dětí.

Polytechnické projekty a recyklace.

Montessori činnosti a samostatnost.

Průvodci a kvalifikace

 • pedagog pro předškolní vzdělávání
 • asistent pedagoga a chůva
 • logopedická kvalifikace pro práci s dětmi s vadami řeči
 • přírodovědné vzdělání
 • hudební tvořivost (rytmické hry, kytara, flétna a zpěv)
 • umění a polytechnická dovednost

Zkušenosti

 • s inkluzí dětí s PAS a vývojovou dysfází

 • se začleněním a výukou cizojazyčných dětí


Spolupráce s rodinou

 • osobní uvítací pohovor s rodiči
 • plynulá adaptace
 • pravidelné konzultace pro rodiče
 • zpráva s fotografiemi každý týden
 • komunitní rodinné akce

Spolupráce s organizacemi

 • Člen Asociace lesních mateřských škol
 • Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"
 • Speciálně pedagogické centrum kpt. Vajdy

Spolupráce s odbornými lektory a chovateli

 • metodik pro podporu pedagogů MŠ
 • Kett pedagogika - vzdělávací programy
 • místní chovatelé zvířat - výpravy

Spolupracujeme: