Jak pracujeme

každý den má své zaměření, své charakteristické metody či téma

V čem jsme jiní

Chceme vám umožnit si vybrat, plánovat a zohlednit potřeby svých dětí, proto každý den má své zaměření, své charakteristické metody či téma:

 • anglická konverzace během dne, protože to je ta cesta jak si osvojit jazyk,
 • lesní pedagogika obohacena o další pedagogické směry, protože každé dítě je jiné
  (Franz Kett - příběh, vztahovost a téma týdne, Marie Montessori - samostatnost, práce a smysly, Milan Hejný - předmatematické hry).

Malina jako prostor si zakládá na spolupráci s lidmi z oboru a na rozmanité vzdělávací nabídce a to vše v kombinaci s respektem a vnitřní motivaci. Tuto naši charakteristiku chceme zachovat také pro Lesní mateřskou školu Malina. Vzniká tak možnost zohlednit potřeby svých dětí, vybrat si a plánovat. Během týdne zařazujeme rozmanité přístupy, metody či témata:

 • lesní pedagogika obohacena o další pedagogické směry, protože každé dítě je jiné
  (Franz Kett - příběh, vztahovost a téma týdne; Marie Montessori - samostatnost, práce a smysly; Milan Hejný - předmatematické hry; Sfumato - metoda k splývavému čtení a psaní),

 • anglická konverzace během dne, protože to je ta cesta jak si osvojit jazyk,

 • výpravy za přírodou a zvířaty (delší trasy po okolí).

Malina je prostor s křesťanskými hodnotami, proto vytváří lesní mateřskou školu bez slovanského roku, která ve svém vzdělávacím programu sleduje běh ročních období.

Na čem stavíme

HODNOTY

Spoluvytváření

Vědomá úcta a péče ke mně, k druhým, k prostředí. Komunikovat a rozumět.

Pomáhat si a být užitečný. Učit se od sebe navzájem a společně růst. Mít svobodu i zodpovědnost.

Společenství rodin a přátel.

Společenství různě starých dětí (věkově smíšená skupina).

Smysl a soulad

Smysluplná činnost z vlastního chtění.

Být v souladu sám se sebou.

Koloběh

Rytmus roku, měsíců, dní, každodennost i oslavy.

Pravidelnost, předvídatelnost, bezpečí, mít kořeny.

Zpomalit, dívat se smysly a divit se. Nádech i výdech.

Prostor pro mě, tak jak jsem. Prostor objevit každodenní bohatství, které už mám.

PRINCIPY

 • Princip zaměření na smysly - skrze smysly ke smyslu.
 • Princip celistvosti - metapotřeba, navzdory těžkému životu, radost ze života i učení.
 • Princip zaměření na střed - harmonizovaný svět.
 • Princip soustředění - hluboká práce ve skupině.
 • Princip podílení se - mít svůj díl v díle, v aktivitě, svou přítomností.
 • Princip dynamické rovnováhy - být obohacen, zakusit protipól.
 • Princip oslovení a vyslovení - nádech i výdech, já i ty.
 • Princip vztahovosti - jeli to možné, pak ve dvou či společně.
 • Princip zkušenosti - prvním médiem nezprostředkovaný vjem.
 • Princip opakovaného - rituál činností.
 • Princip náhledu skutečností - nazírání smyslu jako umělec. (dle pedagogiky F. Ketta)