Tým

Průvodci s pedagogickou kvalifikací

PhDr. Bc. JANA BUZKOVÁ

ředitelka, hlavní pedagožka

Jana vychovala tři syny, má prvního vnuka a provázela nespočet dětí v mateřské škole. Důvěru dětí si dokáže získat pro svá láskavá a zároveň jasná slova. Zájem o vzdělávání je jejím skutečným povoláním a zároveň koníčkem. Je energická a otevřená novým zkušenostem. Přirozeně propojuje svou praxi, pedagogický cit, a nové poznatky. Věří, že vzdělávání spojené s přírodou má smysl a velkou budoucnost. Jana vyrůstala a nadále žije na vesnici. Také díky své mamince získala vnímavost k přírodě. Její život je spojen s rytmem ročních období a sezonními pracemi na zahradě. Více o Janě si můžete přečíst zde.

Jiří Polášek

Jiří si děti získal pro svůj klid a vlídnost. Jako umělecký řezbář a pedagog volného času vnáší do lesní MŠ sebevyjádření a edukaci loutkou,také práci se dřevem a základními pracovními nástroji. Je lektorem dílen a edukačních programů o dřevu, lesu a loutce. Polytechnické a pracovní činnosti propojuje s přirozenou fantazií a kreativitou dětí. Studuje na konzervatoří grafiku a malbu, zajímá se např. o motiv rukou v umění či o teorii kýče. Absolvoval také kurz asistenta pedagoga., kde navázal na své zkušenosti s handicapovanými dětmi, které získal již jako ortopedický technik. Více o Jiřím si můžete přečíst zde

Bc. Hana Benešová

Hance je v životě vlastní příroda a přirozenost. Uplatňuje minimalismus a má nadhled. Je matkou 3 dětí, které navštěvovaly lesní klub. Chodí s nimi po horách a do knihovny, společně tvoří a zkouší co jí zrovna zaujme. To co jiní mají vyčteno z knížek, Hanka přirozeně vnímá a s lehkostí žije. Absolvovala kurz respektovat a být respektován a v současnosti studuje pedagogiku pro mateřské školy. Pracovala však jako laborant a vystudovala biologii, protože už jako malou holku ji zajímalo, jak funguje to vše kolem. Je to ona kdo v lesní MŠ připravuje pokusy, otevírá s dětmi určovací klíče, u vody hledá chrostíky a spolu s dětmi objevuje duběnky a jiné hálky. 

Monika Smyčková

Moniku zkušenosti s dětmi provázejí celý život. Vyrostla se třemi sourozenci, kdy hry na školu a rodinu patřily mezi její nejoblíbenější. Realizovala dětské tábory a je členkou spolku pro rodiče a děti, kde se podílí na přípravě rozmanitých akcí. Provozovala vlastní restauraci a učila v lesním klubu. Je matkou 4 dětí. Monika je součástí Maliny, protože výchova na základě lásky a úcty a výuka v přírodě s prvky různých pedagogických směrů jí dávají smysl. Chce tímto způsobem připravovat děti do života a získávat pedagogické zkušenosti. Jako kvalifikovaná chůva přináší dětem porozumění a podporu. 

Ivana Ovčaří

Ivana je tvořivá, kreativní a výtvarně nadaná. Je matkou dvou děti. Vystudovala střední uměleckou školu se zaměřením na výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Tuto její profesi a zálibu dosvědčuje vlastní keramická pec. Má ráda přírodu a vše co je s ní spojené. Pracuje s motivy a materiálem, které příroda sama nabízí. Chce v dětech probudit vlastní fantazii, vlastní kreativitu a vztah k přirozenému prostoru kolem sebe - k přírodě. Těší ji práce s dětmi a proto si své vzdělání doplnila o specializaci v oboru vychovatel a chůva. V Malině připravuje také tvořivé dílny pro rodiče s dětmi.