Tým

Průvodci s pedagogickou kvalifikací

PhDr. Bc. JANA BUZKOVÁ

ředitelka, hlavní pedagožka

Jana vychovala tři syny a provázela nespočet dětí v mateřské škole. Důvěru dětí si dokáže získat pro svá laskavá a zároveň jasná slova. Zájem o vzdělávání je jejím skutečným povoláním a zároveň koníčkem. Je energická a otevřená novým zkušenostem. Přirozeně propojuje svou praxi, pedagogický cit, a nové poznatky. Věří, že vzdělávání spojené s přírodou má smysl a velkou budoucnost. Jana vyrůstala a nadále žije na vesnici. Také díky své mamince získala vnímavost k přírodě. Její život je spojen s rytmem ročních období a sezonními pracemi na zahradě. Více o Janě si můžete přečíst zde.

Jiří Polášek

Jiří si děti získal pro svůj klid a vlídnost. Jako umělecký řezbář a pedagog volného času vnáší do lesní MŠ sebevyjádření a edukaci loutkou,také práci se dřevem a základními pracovními nástroji. Je lektorem dílen a edukačních programů o dřevu, lesu a loutce. Polytechnické a pracovní činnosti propojuje s přirozenou fantazií a kreativitou dětí. Studuje na konzervatoří grafiku a malbu, zajímá se např. o motiv rukou v umění či o teorii kýče. Absolvoval také kurz asistenta pedagoga., kde navázal na své zkušenosti s handicapovanými dětmi, které získal již jako ortopedický technik. Více o Jiřím si můžete přečíst zde

Bc. Hana Benešová

Hance je v životě vlastní příroda a přirozenost. Uplatňuje minimalismus a má nadhled. Je matkou 3 dětí, které navštěvovaly lesní klub. Chodí s nimi po horách a do knihovny, společně tvoří a zkouší co jí zrovna zaujme. To co jiní mají vyčteno z knížek, Hanka přirozeně vnímá a s lehkostí žije. Absolvovala kurz respektovat a být respektován a v současnosti studuje pedagogiku pro mateřské školy. Pracovala však jako laborant a vystudovala biologii, protože už jako malou holku ji zajímalo, jak funguje to vše kolem. Je to ona kdo v lesní MŠ připravuje pokusy, otevírá s dětmi určovací klíče, u vody hledá chrostíky a spolu s dětmi objevuje duběnky a jiné hálky. 

Mgr. Silvia Kaňka Straková

Silvii od maličkého dítěte přitahovalo kreslení a malování. Pokreslila všechny plochy, které před ní neutekly a dosáhla na ně. Tato záliba vyústila ve studium umění na střední i vysoké škole. Silvie je pedagogem, který vzdělává skrz tvůrčí prožitek a pohled na život nabízí v kreativní podobě. Miluje barvy, které dokáží rozzářit začátek dne. Je matkou vysněného syna, který ji vtahuje do dětského světa plného velkých zážitků v podobě maličkostí. Respektuje individualitu dětí a podporuje jejich rozvoj skrz malbu a samotnou tvorbu, díky které děti mohou mluvit i beze slov. Silvie preferuje recyklaci materiálu a úctu k přírodě. Dětem do školky přináší svou mateřskou náruč a kus barevné radosti.