Tým

Průvodci s pedagogickou kvalifikací

PhDr. Bc. JANA BUZKOVÁ

Jana vychovala tři syny, má prvního vnuka a provázela nespočet dětí v mateřské škole. Důvěru dětí si dokáže získat pro svá láskavá a zároveň jasná slova. Zájem o vzdělávání je jejím skutečným povoláním a zároveň koníčkem. Je energická a otevřená novým zkušenostem. Přirozeně propojuje svou praxi, pedagogický cit, a nové poznatky. Věří, že vzdělávání spojené s přírodou má smysl a velkou budoucnost. Jana vyrůstala a nadále žije na vesnici. Také díky své mamince získala vnímavost k přírodě. Její život je spojen s rytmem ročních období a sezonními pracemi na zahradě. Více o Janě si můžete přečíst zde:

Stala jsem se průvodcem dětí lesní mateřské školy.

I já jsem o této alternativě vzdělávání měla dilema. Léta praxe v běžných mateřských školách ve mně evokovaly nesčetné otázky. Možná to mě nasměřovalo přijmout pracovní nabídku v lesní mateřské škole, abych si mohla zodpovědět na některé otázky a pochybnosti, spojené s touto alternativou vzdělávání.

Nestačí přijímat názory druhých, je zapotřebí se přesvědčit.....

V rámci své profesní dráhy se mi dostávaly do povědomí informace o vzniku různých alternativních škol, na které byly různé úhly pohledu ze strany nejenom širší veřejnosti, ale i ze strany pedagogů. Se vznikem lesních mateřských škol jsem měla možnost setkat se s kritikou namířenou na vzdělávání dětí v nich. Nejčastější argumenty spočívaly v nereálnosti trávit čas venku celoročně a za každého počasí. Objevily se také pochybnosti, co se týče hygieny, stravování, zabezpečení zázemí, aj.

Mé obavy se proměnily ve skutečné prožitky, které společně s dětmi poznáváme ve spojitosti s nádhernou přírodou a posláním ve vztahu člověk a příroda, příroda a člověk. Stále více si uvědomují souvislost člověka s přírodou. A naskýtá se mi otázka? Neměly by se dětí míň vzdělávat v zavřeném prostoru, kde je zahlcujeme nespočetným množstvím nejrůznějších obrázků, a chceme, aby chápaly rozmanitost ekosystému? Co kdybychom děti vzali do přírody a ukázali jim skutečný obraz přírody, který by mohly uchopit všemi smysly a osobním prožitkem?

Věřím, že lesní mateřské školy mají před sebou velkou budoucnost. Bude to stát ještě úsilí zainteresovaných, kteří přesvědčí veřejnost o tom, že vzdělávání spojené s přírodou má smysl. Stačí ustoupit od konzervativnost, na kterou jsme zvyklí.

Pokud se podaří příští generací naučit se sžít s přírodou a vnímat poslaní přírody vůči člověku, bude dosaženo největšího stupně vzdělání pro celou generací současnou, ale i příští.

K dětem mám velmi blízký vztah, což vypovídá má letitá praxe v oboru učitelky mateřské školy. Svoji profesní dráhu jsem se snažila neustále zkvalitňovat získáváním odborných znalostí a zkušeností z oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Úspěšně jsem absolvovala doplňující studium speciální pedagogiky pro učitelky mateřských škol, vystudovala jsem obor Učitelství pro mateřské školy na Ostravské univerzitě, obor Andragogika na Univerzitě Jána Ámose Komenského v Praze. Obor Andragogika jsem prohloubila studiem v rámci doktorandského studia na Univerzitě Mateja Bela - pedagogické fakultě v Bánské Bystrici.

Nejenom vzdělávání bylo pro mne naplněním, ale...........

Vyrůstala jsem a doposud žiji v malebné obci Nýdek, která je obklopená nádhernou přírodou, nesoucí své kouzlo v jakékoliv roční době. Není jenom prostorem, kde se nacházejí stromy, louky, pastviny, které se mění dle roční doby. Stačí se jen dívat, vnímat barevnost, životní příběhy, které nám nabízí samotná příroda. Člověk, který neumí vnímat prostor, kterým je příroda, je ochuzen o nádherné prožitky. Vzpomínám si na nezapomenutelné chvíle, které jsem trávila s maminkou na lavičce na zahrádce. Společně jsme pozorovaly kolika barvami se pyšní např.na jaře stromy. Byla to nádherná paleta zelené barvy, která měla nespočet odstínů.