NAŠE IDENTITA

budování komunitní školy

CENA

 • Soukromá škola zřízena spolkem v rejstříku MŠMT.
 • Ve skupině jsou přítomni 2 průvodci.
 • Obvyklé školné 5000-6000,- měsíčně.
 • Hledáme dostupné řešení za polovinu 2500-3000,- měsíčně.

PŘÍRODA

 • ½ času v přírodě, na výletě, exkurze.
 • Děti se učí přirozeně, v pohybu, v reálném prostředí, vlastní činností.
 • Reakce na současný stav:
 • nadužívání technologií dětmi,
 • u dětí dlouhodobě absence zážitků v přírodě a z vlastního objevování.
 • Hledáme hygienicky vyhovující místo přímo v přírodě:
 • zpočátku pro výuku v rámci výletu 2 dny v týdnu,
 • do budoucna pro celotýdenní výuku.
 • Děti se prakticky a zároveň vědomě učí zdravému životnímu stylu:
 • konzumují zde pestrou, zdravou stravu bez cukru a dostatek vody,
 • učí se v pohybu. Jsou na vzduchu a slunečním svitu,
 • mají potřebný odpočinek i práci, rozvíjí svou mysl a vzájemnou důvěru.

SPOLEČNÁ PRÁCE

 • Děti se učí ve věkově smíšené skupině.
 • Děti potřebují praktické dovednosti a fyzickou práci na pozemku při budování a údržbě společného místa.
 • Děti se učí výrobou vlastních pomůcek, realizací svých projektů.
 • Pro starší děti možnost ekonomických projektů, např. nákup - příprava - prodej svačiny ostatním, pěstování bylin - prodej jejich produktů, chov slepic - prodej vajec.
 • Nabízíme prožitek práce, která je-li ve skupině s pocitem sounáležitosti, je vnímána jako příjemná, to vyžaduje také osobní příklad a sezónní zapojení celých rodin.

NABÍDKA ODBORNOSTÍ

 • Oslovujeme lektory, kteří mají rádi svou profesi a chtějí své dovednosti předávat dál.
 • Tuto spolupráci již realizujeme v rámci kroužků v našem Komunitním prostoru Malina.
 • Podněcujeme tak přirozenou motivaci a vnitřní zájem. Děti mohou objevit své povolání (doslova). Mají možnost vybrat si z nabízené šíře a vydat se do hloubky.
 • Upřednostňujeme kvalitu před kvantitou, osvojení kompetencí před znalostí učiva, vlastní zájem před dodržením plánu.

CELISTVOST

 • Spolupracujeme s lidmi, kteří svou osobností, životem a hodnotami dokážou inspirovat, ke spolupráci zveme muže i ženy.
 • Vytváříme komunitu aktivních rodičů a širší rodiny, která je přirozenou součástí vzdělávacího procesu.
 • Zaměřujeme se na:
 • vzájemný respekt, důvěra, dobrovolnost, zodpovědnost,
 • morální hodnoty,
 • kompetence definované v Rámcovém vzdělávacím programu,
 • celistvost (fyzickou, psychickou, duchovní sociální).
 • Výuka prolíná pobyt uvnitř a venku, práci i hru, samotu a spolupráci, osobní hloubání a relaxaci. Vede k zodpovědnosti, k vědomé péči o své potřeby a respektu vůči potřebám druhých. Vybízí k zdolávání výzev. Usiluje o praktikování svobody v řádu.

SVOBODA V ŘÁDU

 • Povinný je ranní kruh a kruh na konci dne. Děti si zde osvojují:
 • plánovat a hodnotit svou práci,
 • komunikovat, sdílet a obhájit své potřeby, naslouchat druhým, budovat svou empatii, úsudek,
 • spoluvytvářet pravidla skupiny, strategie k řešení problém, diskutovat své návrhy k fungování skupiny,
 • nést zodpovědnost.
 • Pokud dítě nerespektuje pravidla, naráží na přirozené důsledky svého chování, které skupina průběžně diskutuje na společném kruhu. Jsou diskutovány také na pravidelných pedagogických poradách a v případě potřeby také v rámci spolupráce s rodinou.
 • Pokud dítě nepracuje ve skupině, spolu s průvodcem vybírá práci, kterou bude realizovat doma a hotovou ji předloží v daném čase.

VĚDOMÉ TECHNOLOGIE

 • Výše zmíněnými body mimo jiné cílíme na prevenci nadužívání technologií.
 • Děti se vzdělávají v prostředí, které z nich jako skupiny činí podpůrnou skupinu.
 • Poskytujeme odborné informace a konzultace rodinám, vedeme k vzájemné podpoře.
 • Ve výuce realizujeme preventivní programy. Spolupráci jsme navázali s organizací KAM.
 • Během výuky průvodce používá technologie cíleně k telefonování, k zachycení vzpomínky a dohledání informací, není-li to možné jinak.