Komunita

“Osvědčené uchovávat, novému se otevírat.” - Rita Steibel

Prostor, kde:

 • vytváříme komunitní život,
 • se inspirujeme k přirozenosti a jednoduchosti života,
 • se učíme v přírodě a skrze přírodu,
 • se zvyšuje povědomí o aktivním a respektujícím rodičovství a alternativách ve vzdělávání dětí,
 • se držíme křesťanských hodnot,
 • se mezigeneračně obohacujeme v nejrůznějších oborech a oblastech života,
 • se propojuje náš osobní, duchovní, rodinný a profesní život a přibližujeme se celistvosti v těchto oblastech.

Pořádáme pravidelné a jednorázové akcepřednášky a další aktivity:

 • "Moudrost lesa" - procházka s lektorem enviromentální výchovy v okolí Maliny,
 • komunitní brigády v Malině,
 • setkávání příznivců Domácího a komunitního vzdělávání v Pobeskydí,
 • "Sousedskou zahradní slavnost",
 • bazárek, jehož výtěžek slouží k vybavení prostoru Malina,
 • hostujeme kurz Výchova bez poražených (2021).


Nejnovější informace najdete v aktualitách na hlavní stránce. Vše, co děje, je zaznačeno v kalendáři.