Další ohlédnutí za čtenářskými zážitky

16.01.2024

Mladší čtenáři přemýšleli nad tím, co by pro ně mohlo být nejkrásnějším dárkem, že to nemusí být

vždy jen materiální věc. Taky se pokoušeli při čtení zapojit i další smysly – představit si zvuky, které

můžeme při čtení textu nebo ilustrací slyšet, nebo co můžeme cítit.

Jak se mám chovat, abych neztratil kamaráda? Děti spolu s veverkou z knihy Velký závod přišly na to,

jak je pro přátelství důležitá vzájemná pomoc a důvěra.


Starší čtenáři se pokoušeli zhodnotit chování postavy, přemýšleli, jaký dárek by potěšil hlavní

postavu, nebo se snažili vcítit do postavy s handicapem při psaní dialogů do komiksu. Také měli

prostor představit svou knihu, možnost sdílet své čtenářské zážitky, pokusit se zformulovat své

hodnocení knihy nebo učit se vzájemnému naslouchání.


P.S: Chcete poznat, jak vypadá okamžik, kdy děti zapomenou na okolní svět a pohrouží se do

literárního světa? Stačí jim nabídnout "kupu" atraktivních knih a být jim k dispozici pro sdílení dojmů. :)

.