Odpolední svobodné učení v Malině

Vlastní koncept alternativního vzdělávání pro domškoláky i děti z běžných škol.

Naší touhou je, aby se děti mohly vzdělávat tak, jak je jim to jako dětem přirozené - v pohybu, v přírodě, v atmosféře vzájemného respektu, z vnitřního chtění, ve věkově smíšené skupině, s dostatkem podnětů, v čase kterého je dostatek a s člověkem, který je vidí, je přítomný a je jim k dispozici.
Zároveň, aby se mohly vzdělávat tak, jak je to přirozené jim, jako jednotlivcům - aby mohly objevit a rozvíjet své silné stránky, zaměřit se na svůj hlavní obor, prožívat volnou hru i lelkování, moci růst ve vztazích, ve schopnosti komunikace a sebepoznávání.

Alternativních a svobodných škol přibývá, jejich financování bývá však obtížné a pro rodiny žel mnohdy diskriminační. Vytvořili jsme vlastní koncept, jehož silnou stránkou je/jsou:

 • lektoři, kteří jsou odborníky ve svém oboru a svou profesí nadále zůstávají v praxi,
 • cena, která se odvíjí od vlastního výběru,
 • alternativa, která je dostupná dětem v individuálním vzdělávání i dětem z běžných škol,
 • lokalita, která umožňuje dětem vzdělávat se v pohybu a přírodě,
 • komunita, která vzniká společným růstem dětí, rodičů i lektorů.

Připravili jsme odpolední kroužky pro děti ve věku 6-12 let, které hravým a inspirativní způsobem přibližují svět z pohledu: biologie, matematiky, chemie, fyziky, jazyků, umění, ale také práce a dále tyto obory propojují. Společným rysem kroužků je:

 • podpora čtení, psaní a počtů,
 • sebepoznávací aktivity,
 • sledování pokroků dítěte,
 • rozvoj komunikace.

Pravidelně pořádáme interaktivní Cestopis pro děti, který doplňuje poznávání světa z pohledu zeměpisu a dějin.

Po ukončení kroužků zůstává do 17:30 dle zájmu otevřená zahrada k volné hře, přítomnost dospělé osoby bude zajištěna. 


Na základě dostatečné poptávky:

 • připravíme odpolední nabídku pro věkovou kategorii 12-15 let (interaktivní program nebo příprava na SŠ),
 • připravíme prostory pro dopolední vzdělávání školních dětí.

Svobodná škola s prvky Kett a Montessori pedagogiky

Pokud by vznikl dostatečný zájem pojmout odpolední kroužky a podvečerní čas v zahradě jako celistvou odpolední svobodnou školu, rádi zajistíme průvodce, který by odpoledne během kroužků a podvečera děti provázel a byl jim k dispozici. Tato varianta však zvýší provozní náklady. Nyní jsme se přiklonili k ekonomické variantě. Kroužky budou časově navazovat a lektor předá děti další zodpovědné osobě.