Muzicírování s Krystynou pololetí

Rytmus a logopedická prevence pro děti 3-7 let.

Kurzovné na celé pololetí.

čtvrtek 15:30

1 690 Kč