Základní informace

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MALINA

Naposledy upraveno: 13. 7. 2021.

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MALINA je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení. Co to v praxi znamená:

 • Malina je tedy organizována dle platných právních předpisů školského zákona tak, jako "státní školky". Rodič například dokládá potvrzení o očkování od dětského lékaře.

 • Malina poskytuje předškolní vzdělávání, které mohou děti realizovat v denní docházce nebo, v případě 5letých dětí, individuálně jako tzv. "domškolák" a dostavit se do LMŠ Maliny pouze na přezkoušení.

Na financování Lesní mateřské školy Malina má vliv těchto 5 skutečností:

 • soukromé zařízení (zřizovatelem není obec ani město, jiný propočet normativu),

 • zápis v rejstříku školských zařízení (nejedná se o lesní klub),

 • nově založena (nyní nedostaneme normativ na žáka v plné výši ale jen % této částky),

 • nově vytvořené prostředí (zázemí je hotové, rádi bychom však nabídli postupně dětem víc),

 • malá skupina dětí (kapacita v prvních měsících nebude zaplněna).

Mateřské školy bývají zpravidla zřizované obcemi či městy, které pak školku také spolufinancují. V případě Lesní mateřské školy Malina je zřizovatelem spolek, jedná se tedy o školku soukromou, a rodiče spolufinancují tuto část nákladu, kterou obvykle hradí město či obec.

Také financování ze strany státu je nižší u soukromých zařízení oproti státním - funguje zde jiný propočet normativu. Protože se jedná o školku soukromou a zároveň nově založenou, budeme od státu tento rok moci čerpat jen určité procento tohoto normativu. I přesto se podařilo školné Lesní mateřské školy Malina snížit ve srovnání s lesními kluby (které jsou plně financovány rodiči) a vytvořit také speciální vzdělávací nabídku.

Malina je první lesní mateřskou školou v okrese, v kraji je druhá.

Lesní mateřská škola Malina NENÍ lesním klubem. (Lesní klub se řídí vlastními pravidly, není školským zařízením, tudíž nepodléhá školskému zákonu v žádné oblasti svého působení. Děti zde nemohou plnit ze zákona povinné předškolní vzdělávání. Lesní klub je plně financován rodiči.)

Školné

Malina je financována prostřednictvím:

 • normativu na žáka pro soukromá zařízení v počáteční fázi fungování,

 • školného od rodičů,

 • darů a dotací.

V Malině vybíráme školné, protože:

nejsme financování obcí - není našim zřizovatelem, tudíž nejsme státním zařízením, ale soukromým, to znamená že i od státu dostáváme nižší částku. Protože budeme fungovat první rok, dostaneme ještě menší částku této částky...aby ty začátky nebyly moc jednoduché :-)

Proto Malina vybírá školné, protože chce zachovat úroveň vzdělávání a obohatit ji o speciální nabídku.

První dobrou zprávou je, že náklady na školné v lesní mateřské škole Malina jsou uznatelným daňovým nákladem za umístění dítěte do předškolního zařízení. Pro rok 2021 dostanete zpět částku až 15.200,-Kč ze zaplaceného školného v rámci ročního daňového zúčtování.

Druhou dobrou zprávou je, že v následujícím školním roce očekáváme snížení školného. Podmínkou je postupné zaplnění kapacity školky a také hodnocení České školní inspekce, která by naší práci shledala jako průměrnou - to by znamenalo vyšší státní příspěvek na dítě.

CENÍK 2022/2023

Lze uplatnit slevu na dani za dítě umístěné v naší Lesní mateřské škole Malina. Tento odpočet je realizován v rámci daňového přiznání. Za kalendářní rok 2022 je to až 16 200 Kč.

Ceník je platný od 1. 9. 2022 na školní rok 2022/2023.
Přednostně jsou přijímáni  předškoláci, děti na 5denní docházku, sourozenci docházejících dětí.

Platba

Školné přijímáme jako zálohu na následující období. Tento způsob nám usnadňuje administrativu a zaúčtovávání plateb. Zároveň nám umožňuje finanční flow, protože první normativy od státu jsou vypláceny právě až v listopadu. Děkujeme za pochopení.

Školné i záloha na stravu jsou splatné ve 4 splátkách během 12 měsíců, a to následujícím způsobem:

 • 1. platba splatná do 31.8. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně částku za září, říjen a listopad;
 • 2. platba splatná do 30.11. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školné na měsíce prosinec, leden, únor;
 • 3. platba splatná do 28.2. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školné na březen, duben, květen.
 • 4. platba splatná do 31.5. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školné na červen, červenec, srpen.

Dítě může nastoupit docházku také v průběhu jednotlivých období splatnosti. Pro ukončení docházky platí pro dítě 2 měsíční výpovědní lhůta. V obou případech rodič za dané období souhrně uhradí poměrnou část určenou provozovatelem.

V případě absence dítěte ve školce se školné nevrací. Stravné je možné na dané období odhlásit.

Další poplatky

Při přihlášení dítěte k docházce do Lesní mateřské školy Malina je rodič povinen uhradit jednorázový příspěvek za zápis. Tento příspěvek nám pomáhá otevřít s malým počtem dětí a vytvořit tak plynule charakteristickou atmosféru školky. Pokud dítě v průběhu roku nastoupí více dní, zápisné bude doplaceno do platné výše.

denní docházka:

 • 4-5 dní: 2600,- Kč
 • 2-3 dny: 2000,- Kč
 • 1 den: ZDARMA

individuální předškolní vzdělávání:

 • ZDARMA

Stravné

Platba za stravování je 72,- Kč/den.

Tato platba není zahrnuta v ceně školného. Hradí se zvlášť současně se školným, tzn. 4x ročně v podobě stanovené zálohy. Na konci pololetí proběhne vyúčtování na základě předem nahlášených absencí. Peníze budou vráceny jen po řádném odhlášení rodičem v rezervačním systému.

Zkušební půlden

V případě zájmu si můžete po předchozí domluvě vyzkoušet, jak to v naší lesní mateřské škole Malina funguje. Cena je 200,- Kč / půlden. Individuálně si lze domluvit také zkušební měsíc.

Vyplňte online přihlášku a do poznámky uveďte, že máte zájem o zkušební půlden. Pro více informací napište také na info@kpmalina.cz.