Kroužky říjen23-leden24 

s lektory, kteří mají rádi svou profesi a chtějí své dovednosti předávat dál

PONDĚLÍ

zážitkové čtení s Miriam

pro děti předškolního věku a žáky 1. ročníku (pro "nečtenáře")

Miriam je učitelkou českého jazyka, milovnicí četby a průvodkyní, která dětem odkrývá krásy knih, předává své nadšení z četby, buduje touhu číst si dále. Sama stále hledá nové tituly, které mají potenciál děti zaujmout a zároveň nabídnout přínosné téma k přemýšlení a společným rozhovorům. Prostřednictvím nejrůznějších metod a tematických aktivit napomáhá u dětí k hlubšímu prožitku z četby a porozumění textu, buduje kritické myšlení, ale také empatii a emocionální inteligenci, kultivuje schopnost vyjadřování se. Příjemná atmosféra bez hodnocení dává mezi dětmi podnět k novým přátelstvím.

UKÁZKOVÁ LEKCE 25. 9. ZDARMA

co 14 dní v pondělí
15:30 - 16:30

2.10.2023 - 8.1.2024 (neuskuteční se 25.12.)

910,- Kč / 7 setkání

Tel. na lektora: 732 244 958

PONDĚLÍ

zážitkové čtení s Miriam

pro děti 2. – 4. ročníku ZŠ

Miriam je učitelkou českého jazyka, milovnicí četby a průvodkyní, která dětem odkrývá krásy knih, předává své nadšení z četby, buduje touhu číst si dále. Sama stále hledá nové tituly, které mají potenciál děti zaujmout a zároveň nabídnout přínosné téma k přemýšlení a společným rozhovorům. Prostřednictvím knih a tematických aktivit napomáhá u dětí k hlubšímu prožitku z četby a porozumění textu, buduje kritické myšlení, ale také empatii a emocionální inteligenci, kultivuje schopnost vyjadřování se. Příjemná atmosféra bez hodnocení dává mezi dětmi podnět k novým přátelstvím.

UKÁZKOVÁ LEKCE 25. 9. ZDARMA

co 14 dní v pondělí
16:45 - 17:45

2.10.2023 - 8.1.2024 (neuskuteční se 25.12.)

910,- Kč / 7 setkání

Tel. na lektora: 732 244 958


STŘEDA

Dílna s Jiřím

Kreativní tvoření pro děti 6-15 let

Jiří je profesí ortopedický technik a srdcem je umělecký řezbář (držitel certifikátu Beskydy originální produkt). Již od svého dětství má rád přírodu, dřevo a tvorbu. Práci se dřevem vnímá pro děti jako přirozenou a příjemnou. Děti si procvičí polytechnické dovednosti, rozvinou svou zručnost, fantazii a osvojí si práci se základními nástroji. Jiřího záměrem je umožnit dětem zažít radost z tvorby vlastního výrobku a moci tak posílit vědomí sebe. Využijí všechny druhy dřeva včetně odřezků a dalších materiálů, které pak společně promění dle vlastní chuti.

co 14 dní ve středu
15:30 - 16:30 (1 hod.)

4.10.2023 - 24.1.2024 (neuskuteční se 27.12.)

1280,- Kč /  8 setkání
Tel. na lektora: 725 747 057

ČTVRTEK

Ateliér se Silvií

Výtvarné tvoření pro děti 5-7 let

Silvie se věnuje umění od malička. Nachází v něm prostředek, kterým lze díky uměleckému projevu mluvit. Vystudovala pedagogiku výtvarného umění a vyučovala studenty na střední škole uměleckých řemesel. Má zkušenosti s vedením výtvarného kroužku, kde i s dětmi předškolního věku uplatňovali různé varianty technik. Děti budou v kroužku poznávat i abstraktní pojetí barev a materiálů. Silvie preferuje využití i netradičních komponentů v průběhu výtvarného kroužku. Zapojením příběhu a zvukových prvků podporuje u dětí tvořivost a fantazii.

každý čtvrtek
15:30 - 16:30 (1 hod.)

5.10.2023 - 25.1.2024 (neuskuteční se 28.12.)

2400,- Kč / 16 setkání
Tel. na lektora: 774 273 854


Dítě bude na kroužek lektorem převzato pouze za předpokladu, že rodič:
- zaplatil za kroužek,
- vyplnil přihlášku,
- byl informován o chodu kroužku.

Kroužek bude realizován v případě naplnění minimální kapacity dětí.


Je možné si zakoupit:
- všechny lekce v rámci pololetí,
- jednorázový vstup.
Jednorázový vstup na kroužek je 180,- Kč.

Po prvním setkání je možné vrátit peníze.


V případě předem omluvené neúčasti dítěte (tzn. nejpozději den předem do 15:00 hod.) za něj může na lekci dorazit náhradník (sourozenec/kamarád). Druhou možností je domluvit si náhradu v jiném kroužku dle aktuálně volné kapacity kroužků v čase před realizovanou absencí.
Peníze z důvodu provozních nákladů nebudou vráceny.


Prodej kroužků:

DŮLEŽITÉ!! Do doplňujících informací v objednávce prosím uveďte JMÉNO A VĚK DÍTĚTE/DĚTÍ, které na kroužek přihlašujete, případně vaše další poznámky.

Kategorie