Kroužky únor23-květen23 

s lektory, kteří mají rádi svou profesi a chtějí své dovednosti předávat dál

pro starší děti:

Dílna s Jiřím

Dřevo a polytechnické dovednosti pro děti 6-15 let

Jiří je profesí ortopedický technik a srdcem je umělecký řezbář (držitel certifikátu Beskydy originální produkt). Již od svého dětství má rád přírodu, dřevo a tvorbu. Práci se dřevem vnímá pro děti jako přirozenou a příjemnou. Děti si procvičí polytechnické dovednosti, rozvinou svou zručnost, fantazii a osvojí si práci se základními nástroji. Jiřího záměrem je umožnit dětem zažít radost z tvorby vlastního výrobku a moci tak posílit vědomí sebe. Využijí všechny druhy dřeva včetně odřezků a dalších materiálů, které pak společně promění dle vlastní chuti.

 ! děti budou rozděleny lektorem do skupin (lichý/sudý týden) !
co 14 dní ve středu
15:30 - 17:00 (1,5 hod.)

SUDÁ skupina: 22.2.2023 - 31.5.2023

LICHÁ skupina: 1.2.2023 - 10.5.2023

co 14 dní ve čtvrtek 2.2.2023 - 18.5.2023
15:30 - 17:00 (1,5 hod.)


1280,- Kč /  8 setkání
Tel. na lektora: 725 747 057


Dítě bude na kroužek lektorem převzato pouze za předpokladu, že rodič:
- zaplatil za kroužek,
- vyplnil přihlášku,
- byl informován o chodu kroužku.

Kroužek bude realizován v případě naplnění minimální kapacity dětí.


Je možné si zakoupit:
- všechny lekce v rámci pololetí,
- jednorázový vstup.
Jednorázový vstup na kroužek je 180,- Kč.

Po prvním setkání je možné vrátit peníze.


V případě předem omluvené neúčasti dítěte (tzn. nejpozději den předem do 15:00 hod.) za něj může na lekci dorazit náhradník (sourozenec/kamarád). Druhou možností je domluvit si náhradu v jiném kroužku dle aktuálně volné kapacity kroužků v čase před realizovanou absencí.
Peníze z důvodu provozních nákladů nebudou vráceny.


V dalším pololetí pro Vás chystáme také:

Angličtina s Míšou

Anglická legrace pro děti 5-7 let a 8-15 let

Míša je lektorkou anglického jazyka. Využívá prvky hravé učební formy TPR (Total Physical Response), kdy děti zapojí celé tělo do učebních aktivit, nejčastěji s názornými kartičkami (flashcards). S oblibou vytváří rozmanité programy pro děti, tak aby si prožily radost z učení, vybudovaly si slovní zásobu a měly příležitost jazyk efektivně používat. Využívá výtvarné činnosti, hry, pohyb, zpěv a hru na ukulele.

Muzicírování s Ellen

Hraní a zpívání pro děti 3-7 let

Hudba je pro Ellen láska na celý život. Vystudovala konzervatoř a nyní dokončuje studium hry na housle na VŠ a zároveň učí na ZUŠ malé houslisty. V Malině prostřednictvím her, zpěvu, tvoření a pohybu děti provede rytmy, dynamikou, interpretací a základní terminologií. Skrz příběhy děti seznámí s dějinami hudby a známými skladbami. Nebudou chybět různorodé nástroje, klavír a veselé písničky.

Zážitkové čtení s Miriam

pro děti 7-8 let (osvojená technika čtení je podmínkou pro navštěvování kroužku) a pro děti 9-10 let

Miriam je učitelkou českého jazyka, milovnicí četby a průvodkyní, která dětem odkrývá krásy knih, předává své nadšení z četby, buduje touhu číst si dále. Sama stále hledá nové tituly, které mají potenciál děti zaujmout a zároveň nabídnout přínosné téma k přemýšlení a společným rozhovorům. Prostřednictvím knih a tematických aktivit napomáhá u dětí k hlubšímu prožitku z četby a porozumění textu, buduje kritické myšlení, ale také empatii a emocionální inteligenci, kultivuje schopnost vyjadřování se. Příjemná atmosféra bez hodnocení dává mezi dětmi podnět k novým přátelstvím.

Prodej kroužků:

DŮLEŽITÉ!! Do doplňujících informací v objednávce prosím uveďte JMÉNO A VĚK DÍTĚTE/DĚTÍ, které na kroužek přihlašujete, případně vaše další poznámky.